Medarbeidersamling for Frikyrkjeansatte på Sunnmøre

Av: Administrator
10/09-2010

I løpet av sommeren har antall ansatte i Frikyrkjemenighetene på Sunnmøre gått opp og torsdag 2. september var de fleste samlet til medarbeidersamling i Herøy Frikyrkje.


F. v. Sølve Hatlen, Øyvind Tonheim, Geir M. Lande, Elin Torkildsen, Vegard Voldsund, Anne Johanne Hjertvik, Erhard Hermansen, Svein Walter Aase, Geir Langen.

Det var stor enighet om at det viktig for ansatte i Frikyrkjene på Sunnmøre å samles for å dele erfaring, koordinere fellesarbeid og være et forbønn- og omsorgsfellesskap for hverandre.

Hvem er disse som jobber i Frikyrkjemenighetene på Sunnmore?

Elin Torkildsen er begynt som FriBU konsulent med base i Volda Frikyrkje. Hun skal i tillegg til arbeidet i Volda jobbe med nettversbygging i FriBU sentralt, og regionsarbeid på Sunnmøre. Fra før arbeider Sølve Hatlen som pastor i Volda.

Ørsta Frikyrkje har vært uten pastor i flere år. Birger Løvlie står som ansvarlig forstander, men har sitt daglige arbeid på Høgskulen i Voldan. I Ørsta Frikyrkje har Anne Johanne Hjertvik i flere år gjort en fantastisk innsats på kontoret. I tillegg har Ørsta Frikyrkje ansatt Øyvind Tonheim som menighetsarbeider i 50% stilling

I Sula Frikyrkje begynte Geir Langen som pastor i august. Geir er utdannet prest fra Menighetsfakultetet og har arbeidet som feltprest i forsvaret og som pastor i Salem, Normisjon sin menighet i Trondheim. Ved siden av Geir jobber Jan Løkkeborg som pastor i 50%. Den andre 50% jobber Jan som bilmekaniker på Skodje.

I Ålesund Frikyrkje jobber Svein Walter Aase som pastor.

Også i Herøy Frikyrkje har det skjedd noen endringer denne sommeren. Geir M. Lande gikk august ned i 50% stilling (permisjon i 50%) og arbeider ved siden av menigheten som lærer på Møre barne- og ungdomsskole. I menigheten jobber Geir som barne- og familiepastor. I Geir sin permisjon har menigheten ansatt Vegard Voldsund som ungdoms- og musikkarbeider. Vegard er oppvokst i menigheten, og har arbeidet som lærer, organist og utøvende musiker for han startet i menigheten. Erhard Hermansen er menighetens hovedpastor og jobber i full stilling.