Festdag med innsettelse av pastor

Av: Administrator
25/08-2003

Søndag 24. august var en festdag i Herøy Frikyrkje. Dagen startet med gudstjeneste hvor Geir M. Lande ble innsatt som pastor m/vekt på barne- og ungdomsarbeid. Det var menighetens hovedpastor Erhard Hermansen som ledet gudstjenesten, som ble en skikkelig festgudstjeneste. Tomine Sævik innledet gudstjenesten med vakker sang, og da Ira S. Ulvan avsluttet gudstjenesten med Swing Low høstet det stor applaus, og noen uttrykte hvordan de hadde hatt lyst å danse i midtgangen. Tilsynsmann Birger Løvlie ledet innsettelsen av Geir Lande, og talte over søndagens tekst med "Veikart for fred" som tittel. Han snakket om fred i verden, fred i hjertet og fred og bønn.


På ettermiddagen ønsket Erhard Hermansen velkommen til samlings- og velkomstfest. Og selv om velkomstfesten for Geir Lande var det som fikk mest oppmerksomhet, med hilsener fra både Herøy kommune, menigheten, Vestre Presbyterium, Den norske Kirke og pinsemenigheten Sion, valgte Geir Lande menigheten som utgangspunkt for sin andakt. Han snakket om menigheten og den enkelte som leire i pottemakerens hånd. Her er det vi skal være, i Guds hus, og slik at Guds hånd får forme og lede oss, sa Geir M. Lande. Tolvtetten under ledelse av Unni Kvamme sørget for at det ble skikkelig sang på festen, og matkomiten stilte opp med både smørbrød og kaker.

Bilete frå gudstenesta

Bilete frå festen