Klimaseminar på Runde Miljøsenter

Av: Administrator
29/06-2010

Kirkens Nødhjelp følger opp klimatoppmøtet i København ved å arrangere ti regionale klimaseminarer høsten 2010. Runde Miljøsenter 24. oktober 2010 vil du møte klimavitne fra Sør, generalsekretær i Norges Kristine Råd og politkere fra lokal, fylke og stortingsnivå.


Målet er å sette vanlige folk i stand til å påvirke sine folkevalgte på vår tids viktigste utviklingspolitiske spørsmål. Klimaendringene merkes allerede i dag av mennesker sør for ekvator. Flom, tørke og ekstremvær gjør at mange fattige mennesker får stadig større utfordringer i hverdagen på grunn av utslipp som de selv har veldig lite ansvar for. Kirkens Nødhjelp ønsker å ta tak i denne urettferdigheten ved å kjempe for et nytt klimaforlik på Stortinget som inkluderer klimatilpasning i fattige land. Kirkens Nødhjelp har tre arbeidsmåter; nødhjelp, bistand og beslutningspåvirkning. Høstens regionale seminarer er del av sistnevnte og skal bidra til å øke vårt nettverk og slik forsterke vårt politiske arbeid for en rettferdig verden.

Les mer om klimaseminaret på Runde Miljøsenter: Brosjyre-Regionalt_klimaseminar-Infofolder_More-20100629.pdf