Byggedagar på Orreneset , 27.-29.august.

Av: Administrator
10/06-2010

Blir du med på menighetsweekend? Hver høst arrangere Herøy Frikyrkje tur for å bygge fellesskap. I år som de seineste åra går turen til Orreneset Misjonssenter i Stranda kommune. Der trives vi godt og vi ønsker at flest mulig skal prioritere å være med.Tema i år er "Bygge Guds rike", naturlig nok. Selv om vi gleder oss til å få utvidet selve kirkebygget vårt, så er det Guds rike vi bygger fellesskap for. Kirken er ikke ett bygg, bygget er et redskap. Kirken er folket, Guds folk som samles i Jesu navn.


På Orreneset vil vår tidligere pastor, nå lærer i Sula, Eldar Skeide undervise oss om temaet utifra bibelverset: "Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men som er utvald og kosteleg for Gud. Ver de òg levande steinar. Bli oppbygde til eit åndeleg hus, til eit heilagt presteskap, og ber fram åndelege offer, som Gud tek i mot med glede, ved Jesus Kristus". (1. Pet. 2, 4-5) Det vil også bli egne opplegg for barn/unge og felles aktiviteter med tema "bygging i team" Og det skal bli nok tid til prat, fotball, padling, bading og god mat!

I en tid hvor vi snart går inn i en aktiv byggeperiode vil en menighetsweekend bli ekstra viktig og spennende så meld dere på i dag! Til geir@frikyrkja.net, mobil 90781848 eller telefon 70087800. Aldersgrense 0-100år. Pris: Ca makspris 2800kr for familier, ca 800kr pr voksen og gradert mindre for barn ned til 5 år.