Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Den syngende nordsjøprest spredde glede!

Av: Geir M. Lande
10/03-2010

Søndag 7. mars fikk vi besøk av to av nordsjøprestene fra Sjømannskirken, Morten Høst og Ole Dagfinn Sky. Førstnevnte fortalte levende fra sin tid som sjømannsprest på Gran Canaria, hvor de samler 400-600 på gudstjeneste i sesongen. Det gjør sjømannskirken til en av norges største menigheter hvis en tenker på oppmøte.


Høst kunne videre fortelle at i denne "menigheten" er det folk fra alle slags kirkesamfunn og sammenhenger, og de frikirkelige er godt synlige i forsamlingen. Blant annet den pensjonerte frikirkepastoren Ansgar Mørland kommer hvert år og holder bibeltimer som samler fullt hus om formiddagen! Ole Dagfinn Sky sang flere salmer og ledet gudstjenesteforsamlingen i flere allsanger. Han er en gledesspreder og engasjerte mer og mer utover i gudstjenesten. På bildet ser vi han i tostemt med pastor Erhard Hermansen. Alt i alt var det et godt og inspirerende besøk fra Sjømannskirken.