"Stille stunder på veien hjem"

Av: Administrator
08/03-2010

"Gløym ikke plassen ved Frelsarens fot. Der får den kraftlause styrke og mot" skriver Else Margrethe Storøy i det nye nummeret av månadsmagasinet. Under overskrifta "Stille stunder på veien hjem" snakker Else Storøy om plassen ved Jesu føter og siterer Matias Orheim "Ved Jesu føter ei stille stund når orda kjem frå hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er, då er det hugnad å leva her." I mars utgåva av månadsmagasinet kan du ellers lese om langtidsplanen for Herøy Frikyrkje 2010 - 2015 som er under utarbeiding og diakonrådet har nytt å melde.


Les månadsmagasinet: manedsmagasinet-201003.pdf