Lederdager til utfordring og inspirasjon

Av: Administrator
19/02-2010

12.-13. februar var ledere fra flere kirker på Søre Sunnmøre samlet til lederdager i Herøy Frikyrkje. Temaet under «Global Leadership Summit - Highlights 2010» som var navnet på lederdagene var «Led der du er».


Hovedpastor i Herøy Frikyrkje, Erhard Hermansen ser tilbake på lederdagene med stor takknemlighet og ser allerede frem til neste års lederdager.

I sin åpning til lederdagene sa hovedpastor Erhard Hermansen;
- Over 100 000 mennesker verden over fulgte The Global Leadership Summit i 2008, det samme i 2009. Konferansen startet som en liten lokal lederkonferanse i Chicago med det mål å kunne tilby menighetsledere og andre ledere det beste av det beste når det gjelder undervisning om lederskap. Vi starter forsiktig, men håper lederdagene skal bli et årlig tilbud hvor vi skal kunne tilby det aller beste innen undervisning om lederskap.

Sammen med sokneprest Knut Magne Dalsbø ledet han lederdagene i Herøy Frikyrkje. I åpningen understreket Knut Magne Dalsbø at når vi inviterer til lederdager, kan vi tenke ledelse i vid forstand. Å være en leder kan handle om ledelse i eget liv, i familien, i menigheten, på arbeidsplassen med mer.

Bill Hybels, grunnlegger og hovedpastor i Willow Creek Community Church i Chicago fikk gleden av å åpne og avslutte. Som ungdomsleder i en lokal menighet, tidlig i 20 årene, kjente Bill Hybels et sterkt kall til å bygge en menighet etter modell av den første kristne menighet. Var det mulig - var spørsmålet han stilte seg og ba over. I mange år leide de en kinosal før de fikk råd til sitt første kirkebygg. Det var aldri noe uttalt mål å bli en veldig stor menighet; likevel, i dag, 30 - 40 år senere samler menigheten rundt 20000 gudstjenestedeltakere hver helg og arbeidet deres har blitt til velsignelse for menigheter verden over. Kurs som «En allminnelig dag med Jesus», «Som hånd i hanske», «Frivillighet» og søndagsskoleopplegget «Promiseland» blir brukt i mange menigheter også her i Norge. Sammen med Saddelback menigheten og pastor Rick Warren, har Willow Creek ledet an i kirkens arbeid for de fattigste i verden, for de som lider av HIV/Aids osv.

Under temaet «Kampen om avgjørelsene» snakket Bill Hybels om ledere som beslutningstakere og så nærmere på hvordan ledere tar sine avgjørelser. Han så nærmere på hva Guds ord sier om å ta avgjørelser, hvilke råd kloke rådgivere gir, det erfaringsgrunnlag ledere har med tanke på tidligere avgjørelser og hvilke tilskyndelser Ånden gir.

En av Bill Hybels grunnsetninger er «Når noe føles tøft, engasjer deg». Ledere er ofte fristet til å ignorere problemene, men de blir ikke bedre av å bli oversett.

I avslutningstalen som hadde temaet «Fast som fjell» tok han utgangspunkt i Moder Theresa sitt kall, hennes tjeneste og hva som drev henne. Han utfordret videre på hva som driver oss og hva som skaper utgangspunktet for våre visjoner.

Craig Groeshel, grunnlegger og hovedpastor i Livechurch.tv, underviste om temaet «IT: Om hvordan ledere kan få det og beholde det». Livechurc.tv er en menighet som har velsignet andre menigheter verden over ved å overføre alt fra undervisning, drama, musikk til de menigheter som ønsker det. Og i det ligger noe av hans budskap, den som vil holde alt for seg selv, vil oppleve det motsatte av velsignelse, den som vil oppleve velsignelse må selv velsigne, dele raust.

I sin undervisning sa Craig Groeshel at de menigheter som har DET har gjerne et sylskarpt fokus på noen få ting som de er veldig gode på heller enn å holde på med mange ting som de er middelmådige i. Han sa også at Gud ofte leder gjennom det han ikke gir oss, og hvordan ledere som vil ha DET må være villig til å se muligheter og til å mislykkes i det de gjør.


Jessica Jackley startet i 2005 KIVA, verdens første organisasjon som driver med mikrokreditt på internett, menneske til menneske.

Jessica Jackley startet i 2005 organisasjonen KIVA. KIVA er verdens første organisasjon som driver med mikrokreditt på internett, menneske til menneske. Mikrokreditt handler om å gi fattige, idérike mennesker tilgang til små lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en sikker inntekt og en trygg framtid.

I tillegg til å dele historien om KIVA understreket Jessica Jackley hvor viktig det var å holde organisasjonens oppdrag og mål helt i fronten av alt de gjør og fortalte også hvordan KIVA avviser donasjoner når gavene ikke er i tråd med deres oppdrag. Når de vurderer nye ideer eller muligheter er KIVA urokkelig i hensyn til deres oppdrag og mål.

KIVA har en filosofi om samskapning der alle tar del i å forme organisasjonens visjon og retning. De kultiverer et miljø der alle stemmer blir hørt, slik at det er de bestene ideene som «vinner», ikke den som sitter på toppen. Men for å gjøre dette må lederskapet gi slipp på litt av kontrollen.

«Dra nytte av fortiden» var teamet til Wess Stafford. Han vokste opp som misjonærbarn i Afrika og bodde ni av tolv måneder i året på internatskole. Her var han vitne til, og opplevde selv overgrep og vold. Da han mange år senere startet organisasjonen Compassion International, en organisasjon han idag leder, var det nettopp sine personlige erfaringer i oppvekst som kalte ham til dette. Under lederdagene fortalte han hvordan hans personlige møte med vold og overgrep hadde kalt ham til å gi stemme til de som ikke selv kunne tale sin egen sak. Wess Stafford og Compasstion Internation arbeider for barns rettigheter.

Tim Keller er grunnlegger og hovedpastor i Redeemer presbyterian church på Manhatten i New York. Han er en høyt verdsatt forkynner, som formidler evangeliet direkte og klart. Han har skrevet flere bøker som har fått viktige utmerkelser. Menigheten han er pastor for er av bladet «Christianity Today» kåret til den mest vitale menighet på Manhatten.

Med utgangspunkt i fortellingen fra Lukas 15 om den bortkomne sønn snakket Tim Keller om «De fortapte sønners Gud». For, som Tim Keller understreket det, i fortellingen om den bortkomne sønn, er det ikke bare en, men to bortkomne sønner.

I 2004 gikk Catherine Rohr fra å være en aktiv Wall Street investor til å starte Prison Entrepeneurship program. Catherine Rohr så hvordan innsatte i fengselet etter endt fengselsopphold ofte fant tilbake til kriminelle løpebaner og etter relativ kort tid vendte tilbake til fengselet. Hun spurte seg hva som kunne skje hvis de innsatte fikk veiledning og selv, mens de var i fengselet overgav seg til holdningsendringer og utrustet til selv å kunne starte og betjene sine egne lovlige bedrifter. Resultatet, etter bare fire år var enorme, noe deltakerene på lederdagene fikk høre mer om. Hennes tema var «Bryt barriren» og handlet om modig lederskap og å ta risikoen.

Tilbakemeldingene etter lederdagene har vært så positive at vi også neste år ønsker velkommen til «Global leadership» Summit - Highlight 2011 i Herøy Frikyrkje.