Hva gjør kirken for verdens fattigste?

Av: Erhard Hermansen
16/11-2009

I august fulgte jeg en av verdens største lederkonferanser, «The Global Leadership Summit», live på internett. Fra Willow Creek Community Church i Chicago kunne jeg følge konferansen hjemme i stua. Det er ingen overdrivelse å si at flere av talerene ristet skikkelig tak i meg, men det som kanskje utfordret meg mest, og som ble stående som den virkelig store utfordringen var spørsmålet; hva gjør vi som kirke for de fattigste i verden, for de som lider av HIV/Aids, for de som rammes av krig og sult.


U2 vokalist Bono utfordrer kirken verden over til å slå seg sammen i kampen mot fattigdom og HIV/Aids.

Hva gjør vi?

Kirkens oppdrag innebærer å hjelpe vår neste «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din kraft og av all din forstand. Dette er det første og største bud, men et annet er like stort; Du skal elske din neste som deg selv» sa Jesus på ufordringen «Hvilket bud i loven er det største».

Å elske er det største! Å elske handler om mer enn tanker. Det handler om konkret handling.

U2 vokalist Bono ble intervjuet under konferansen og sa at dersom kirkene verden over slo seg sammen i kampen mot fattigdom og HIV/Aids ville de samlet ha enorm gjennomslagskraft. Jessica Jackley fortalte hvordan hun gjennom søndagsskolen ble utfordret til å gjøre noe for verdens fattigste og som 19 åring startet KIVA, en organisasjon som baserer seg på mikrokreditt, små lån som hjelper verdens fattigste til å kunne starte sin egen bedrift. Wess Stafford fortalte hvordan hans egen oppvekst i Afrika, møte med vold og overgrep hadde kalt ham til å gi stemme til de som ikke selv kunne tale sin egen sak, og han arbeider nå for barns rettigheter. Andrew Rugasira fra Uganda snakket om hvordan vi kunne bli «partnere», ikke nødhjelpere. For Afrika trenger entrepenører. Det Afrika trenger er først og femst hjelp til selvhjelp.


Pastor Erhard Hermansen håper at Herøy Frikyrkje vil bli en menighet som er kjent for å gjøre noe for verdens fattigste.

I januar vil vi arrangere en «Leadership Summit Highlights» i kirken og da håper jeg at så mange som mulig blir med. I tillegg til god undervisning i lederskap, garanterer jeg deg at du vil la deg utfordre slik jeg ble det.

Noen menigheter har slått seg sammen for å kunne gjøre noe i fellesskap, og takket være kirkenes innsats har utrolige ting skjedd. Blir du med med på konferansen kan jeg love deg noen historier som vil overvelde deg!

Hva gjør vi som kirke for verdens fattigeste, for de som lider av HIV/Aids, for de som rammes av krig og sult. Alle er vi klar over at noe må gjøres, men kanskje trenger vi hjelp slik at det ikke bare blir en tanke, men konkret handling.

Jeg har latt meg utfordre og jeg håper du blir det også, og jeg håper at Herøy Frikyrkje vil bli en menighet som er kjent for å gjøre noe for verdens fattigste.

For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. (Matt. 25.35-36)