Frikirken med eget TV selskap!

Av: Administrator
23/10-2009

Frikirken har sammen med NMS, Normisjon, NLM og Norea Mediemisjon startet et eget TV selskap som heter EIKON. Programmene sendes på den nye FRIKANALEN. Foreløpig er vi inne i en prøveperiode, og sendingene kan bare tas inn via RiksTV og noen få andre distributører, men det arbeides hardt for å få sendingene inn på grunnpakkene til de andre store aktørene på markedet.


Synodeformann Arnfinn Løyning sender oss sine anbefalinger av programmene. Alle programmene, "Møteplassen" og "Bazar", som Eikon er med å sende, finnes på webTV (www.eikontv.no). Mange flotte programmer er sendt, og Arnfinn Løyning tror mange i menighetene og i våre nærmiljø vil ha stor glede av programmene. Så langt har tilbakemeldingene vært svært positive.

Ved å gå inn på www.frikanalen.tv vil dere kunne finne enda flere programmer!