Jesus for folk flest?
- Nytt nummer av månadsmagasinet

Av: Administrator
06/10-2009

«Og dere», spurte han. «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter; «Du er Messias, den levende Guds sønn». Det finnes mange meninger om Jesus. Hvem er han og hvorfor bry seg med ham? Mange opplever kristendommen som kjedelig, lite spennende, usann og irrrelevant. I siste nummer av månadsmagasinet inviterer pastor Erhard Hermansen til en spesiell nabofest, diakonrådet informerer om ny barnekrok og barne- og ungdomspastor Geir M. Lande forteller om KG Guteklubb.


Les månedsmagasinet