Satsning på ledere i Herøy og Sula

Av: Administrator
03/10-2009

Første helga i september gikk startskuddet for en felles satsning på ungdomsledere i Herøy og Sula Frikyrkjer. En fin gjeng unge menn og kvinner var samlet til ett døgn med undervisning, gruppeutfordringer og fellesskap. Med oss var ungdomspastor i Tønsberg Frikirke, Kristoffer Stokke, og et team av ungdomsledere og aktive ungdommer.


Engasjert lederutrustning: Ungdomspastor Kristoffer Stokke i Tønsberg Frikirke underviser om å kjenne Jesus på lederkurset 2:2 i regi av Herøy og Sula Frikyrkje.

Get Focused
I Tønsberg har de bygd opp et ungdomsmiljø, som er i ferd å sprenge kirkas kapasitet hver fredag. De har egen bibelskole og de får støtte for å hjelpe andre menigheter i området å starte ungdomsarbeid! I tillegg står Stokke, menigheten, og andre menigheter i Vestfold, bak Get Focused. Det er en tverrkirkelig bevegelse, som jobber for enhet, tilbedelse og rettferdighet.
Get Focused er også navnet på festivalen av og for ungdom. Festivalen arrangeres i november hvert år, sist år med over 1500 deltagere.

2:2
Det var svært inspirerende for oss å høre Kristoffer undervise ut ifra temaet for samlinga: Å kjenne! Det handler om å kjenne seg selv, hverandre og Gud.
Dette er første av i alt 6 temaer i kurset 2:2. "2:2 er et lederkurs for ungdom utviklet av Acta - barn og unge i Normisjon, Laget og NMS U. I 2008 ble Misjonsforbundet UNG og FriBU med i samarbeidet. Opplegget ble da noe revidert, og lederkurset Rett Fokus ble en del av 2:2." Det er altså et kurs som Frikirkens Barn og Unge står bak, og vi får støtte fra FriBU til å arrangere kurset. Pastor Jan Løkkeborg og pastor Geir M. Lande er ansvarlige. Ledere fra ungdomsarbeidet har blitt invitert til å delta kostnadsfritt. Kurset går over 1 år og består av minst 2 overnattingsturer og 4 dagssamlinger.
Mellom hver samling får deltagerne en veiledningssamtale med en eldre veileder, der kan de ta opp spørsmål, alt etter som hva som ligger dem på hjertet. Det blir en del prøving og feiling første gangen vi arrangerer, men første samling på ei flott hytte på Fjellsetra gav mersmak. 31. oktober er det meningen at Sulalendingene og våre ledere skal samles i Herøy til en dagssamling med tema: "Være"

Herøy Frikyrkje har i flere år satt av midler til og hatt fokus på lederutrustning. Vi er svært glade for alle som har en tjeneste i vår menighet. Vi ønsker å legge til rette for utvikling. Dessverre blir det ofte slik at man heller sliter seg ut for den gode sak, enn at man puster ut og gleder seg til neste gang. Ved å arrangere kurs, konferanserreiser, ledersamlinger og fester for alle medarbeidere, ønsker vi å heve status, kompetanse og innhold i alle tjenester.

Aller fremst ønsker vi å peke på den store leder, Herren vår, Jesus. Målet er at vi alle tjener der vi har talenter og gaver, og at vi tjener med den kraft Jesus gir oss gjennom livsfellesskapet med han. Man kan bli sliten av en lang kveld i tjeneste, men man skal ikke slite seg ut: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Frukten av vår tjeneste skal ære Gud, og gi kraft, kjærlighet og visdom til oss, Guds venner og tjenere, og til de vi er satt å betjene.