"Det nyttar, det nyttar..."

Av: Administrator
12/09-2009

Onsdag 9. september avsluttet tilsynsmann Leif Erik Nilsen tilsynsbesøk i menigheten. I løpet av fire spennende og hektiske dager ble det gjennomført en rekke samtaler, møter og gudstjeneste. Vi ba Leif Erik Nilsen om en umiddelbar respons etter tilsynsbesøket.


Leif Erik Nilsen er pastor i Bergen Frikirke og tilsynsmann i Vestre Presbyterium.

Hvem er Leif Erik Nilsen?
- Jeg er 53 år gammel og pastor i Bergen Frikirke. Å være tilsynsmann kommer altså i tillegg til det daglige arbeidet som pastor. Ellers spiller jeg litt sjakk og prøver å finne ut mer om slekta.

Kan du si litt om hva en tilsynsmann gjør?
- Tilsynsmannens oppgave er først og fremst å hjelpe og oppmuntre menighetene til å gjøre det de skal gjøre; forkynne Guds ord rett, utruste til tjeneste og vinne nye for Guds rike. Frikirken er delt i 5 distrikter eller presbyterier (4 fra neste år), og hvert presbyterium har et styre som består av fem pastorer og eldste fra menighetene. Formann og nestformann i styret er tilsynsmenn for menighetene i presbyteriet.

Hva er ditt umiddelbare inntrykk av menigheten?
- Herøy Frikyrkje er en menighet med mange aktiviteter og mange engasjerte og dyktige mennesker. Det virker som den har en god og solid plass i lokalsamfunnet. Og jeg får inntrykk av en menighet med god deltakelse fra de fleste aldersgrupper. Jeg synes høstprogrammet som ble presentert på gudstjenesten mens jeg var i Herøy, ser veldig spennende ut!

Hva er det mest positive og hvilke utfordringer ser du etter tilsynsbesøket?
- Det synes å være stor glede over pastorene og deres tjeneste, og det er veldig godt. Det er også mange gode kontaktpunkter med mennesker utenfor menighetene, blant annet gjennom barnekorene. Hovedutfordringen for en menighet er alltid å formidle evangeliet i ord og handling slik at flere blir etterfølgere av Jesus. Det er også en stadig utfordring å være et godt og byggende fellesskap for alle aldersgrupper. Og dersom Herøy Frikyrkje nå setter i gang med utvidelse av kirkebygget, er det klart at også økonomien kan bli krevende.

Har du en hilsen du ønsker å dele etter tilsynsbesøket?
- På samling med barne- og ungdomsledere siterte jeg et salmevers av Sigvard Engeset - som for øvrig selv var på tilsynsbesøk i Herøy på 1960-tallet. Han synger: "Han lever, han lever! Du såmann, gjer ditt verk med mod. Det nyttar, det nyttar! Guds ord gjev grøde god. Og dette merk: Den armen sterk kan enno gjera underverk! Han lever, han lever! Til arbeid gå med mod!"


Tilsynsmann Leif Erik Nilsen (t.v) under innsettelsen av pastor Erhard Hermansen tidligere i år.