Valget er ditt!

Av: Administrator
03/09-2009

I år er det valg, og vi skal prøve å finne det partiet som ivaretar de viktigste av våre verdier, for det er vel ikke noe parti som ivaretar alle? Nei, da hadde vi nok måtte stifte vårt eget parti. (Av: Tore Emil Løvseth, i Menighetsbladet for Arendal Frikirke)


Jeg tror at jeg har mange med meg når jeg hevder at barna er våre største verdier. Det er dem som skal overta etter oss. De skal nyte godt av våre valg og bestemmelser, men det er også dem som vil bli straffet for våre feilvurdringer!

På landsmøtene til Ap, SV og Venstre i 2005 ble kjønnsnøytral ekteskapslov programfestet så å si uten debatt.

Fram til i dag er det ikke laget en eneste utredning, konsekvensanalyse, eller faglig konferanse om forslaget til ny ekteskapslov. I tillegg svek hele tyve representanter fra Høyre og Senterpartiet sine løfter til velgere i denne saken.

Resultatet ble at Stortinget i juni 2008 vedtok å endre følgende 5 lover: Ekteskapsloven ble kjønnsnøytralisert. Partnerskapsloven ble avskaffet. Adopsjonsloven gir nå likekjønnede par rett til å bli prøvd som adoptivforeldre til andres barn - både norske og utenlandske.Bioteknologiloven åpner for at kvinnelige par får tilbud om assistert befruktning. Barna blir farløse. Barneloven ble endret, slik at en kvinnes partner kan bli "medmor" og erstatte far fra fødselen av. Medmor overtar alle fars plikter og rettigheter for all framtid.

Forrige gang ekteskapsloven ble revidert, nedsatte regjeringen "Ekteskapslovutvalget" som arbeidet i 16(!) år (1971 - 1987), men denne gang bryter de alle rutiner for en seriøs lovbehandling; ingen utredning, ingen stortingsmelding, ingen faglig debatt. I stedet lar man intens lobbyvirksomhet fra homofile aktivister bli den avgjørende faktor i partienes stemmegivning. De lyttet til homofiles landsforening, LLH, med ca 2.000 medlemmer, men ikke til Den norske kirke med sine 82% av befolkningen!

Nina Karin Monsen, som er kjent for å være en frittalende kvinne, har i sin bok "Kampen om ekteskapet og barnet" tatt til orde for å verne om barnas rettigheter.Jeg tillater meg å sitere fra boken: "De verdiene denne regjeringen og dette stortingsflertallet står for, er teknikkens seier over naturen, voksnes seier over barnet, flyktige sosiale relasjoner over familien, meningsløsheter over mening, kaos over orden, løgner over sannhet."

Ettersom statens nye ekteskapslov ikke tar hensyn til barns beste, må ekteskapet gjeninnføres som et samliv mellom mann og kvinne. Deretter må samfunnet ta seg god tid til å utrede samlivslovgivningen i hele sin bredde.

Dersom vi ikke bruker valget i 2009 til å prøve å tilbakeføre lovene, betyr det at vi svikter:
* barns grunnleggende rettigheter * framtidas generasjoner og samfunn * mors og fars betydning i et barns liv * mor-far-barn som samfunnets grunncelle.

Velg riktig - velg barna.Godt valg!