Evangelist Svein Nordvik til Herøy Frikyrkje

Av: Erhard Hermansen
06/06-2009

Livet var en vedvarende lidelse for Svein Nordvik, og i Bergen Landsfengsel satt han og planla hvordan han skulle ta sitt eget liv. Da møtte han noen kristne medfanger som snakket om Evangeliesenteret, og som vitnet om hva de hadde opplevd med Jesus. En dag på cella opplevde han noe spesielt.


Svein Nordvik

En nervøs liten gutt
Svein Nordvik vokste opp med en far som var rusmisbruker, og i den lille bygda Nordvik bakom Fanafjellet ved Bergen vokste en nervøs liten gutt opp. På skolen ble han et lett bytte og et mobbeoffer. Folk snakket om ham og om farens alkoholproblem.

Om utgangspunktet var vanskelig skulle fortsettelsen bli like vanskelig. Svein begynte selv å drikke i 13 års alderen og det gikk ikke lenge før alkohol og hasj ble for svakt og omgangskretsen for kjedelig. Han reiste til Bergen og oppsøkte tøffere miljø, med kriminalitet, amfetamin, piller med mer. Ved 18 års alderen økte rusmisbruket og i kjølevannet av alt dette kom problemer med jobb og andre sosiale relasjoner. De siste fem årene før han kom inn til behandling på Evangeliesenteret gikk det kun nedoverbakke.

Det ble noen korte turer innom fengslet, og der fikk Svein et møte med en medfange som snakket varmt om Evangeliesenteret, og som vitnet om hva han selv hadde opplevd med Jesus. En dag på cellen opplevde han noe spesielt. Han lyttet til en kristen sang, og kjente plutselig hvordan han fikk en helt spesiell fred inni seg, noe han ikke hadde kjent før. Dette gjorde inntrykk på ham, og den dagen ba han til Gud. Han ba "Fader Vår". Han kunne ikke hele, men ba det han husket. Etter det bestemte Svein seg for å prøve Evangelisenteret for å komme ut av ruslivet. Han orket ikke tanken på å reise tilbake til ruslivet.

På livstid
Han møtte derimot ingen forståelse i fengslet. De avslo hans ønske om å få sone på Evangeliesenteret, slik mange rusmisbrukere gjør. I stedet sendte de ham til åpen soning. På en av sine permisjoner rømte Svein, og bestemte seg for å vente tilbake til akoholen. Han oppsøkte en restaurant i Bergen, men ble stoppet i døren.

- "Du får ikke komme inn", sa dørvakten. - "Du er utesteng på livstid". - "Hvorfor det", spurte Svein. - "Det vet jeg ikke, men du er utestengt på livstid", svarte han. Han gikk til neste restaurant, og der kom han inn. Da han kom til baren og skulle bestille, sa bartenderen. - "Du får ikke kjøpe drikke her, du er nektet". - "Ja hvor lenge", spurte Svein. - "på livstid", svarte bartendere. Svein forstod ingenting og gikk videre til en ny restaurant, men det samme skjedde her - "Du er utestengt på livstid", sa de. En fjerde gang gikk Svein inn på en restaurant for å bestille drikke, men fikk samme beskjed - "Du er utestengt på livstid".

Til slutt gav Svein opp, og gikk i stedet for å melde seg for politiet.

Kjærlighet på tross av
En uke senere var han på Evangeliesenteret i Drammen. Da han kom inn på senteret kjente han en fred. Han kjente at folkene der var glad i ham på tross av hva han var og hva han hadde gjort. Han synes egentlig de var sprø, men så i øynene og kjente fra hjertene at de hadde noe.

- Under en preken på et av møtene på senteret opplevde han at han som talte, talte til ham. Han tenkte "Hvordan vet du hva jeg føler og hvordan jeg har det. Du kjenner meg jo ikke". Han så seg selv som en synder den kvelden, og måtte bli frelst. Han bekjente på den samlingen at han ville være en kristen. 17 år med rus var forbi.

Født på ny!
Den natta sov han som han ikke kunne huske at han hadde gjort siden han var 10 år gammel. Da han våknet neste morgen hadde noe skjedd. - "Jeg var løst fra bannskapen. Ikke fordi jeg tok meg sammen, eller tenkte over det, men det var bare helt borte", sier Svein. - "Da følte jeg at jeg var som Bibelen sier - "født på ny", sier han.

Drømmen
Etter at Svein kom inn på Evangeliesentet, ville han egentlig ut for å frelse hele Norge, og spesielt i fengselet hvor han selv kom ifra. En uke etter at han ble frelst, kom en drøm til han om natten.

Han befant seg i en robot ute på sjøen hvor han stod og dro i snoren til en påhengsmotor. Han prøvde og prøvde, men fikk ikke start på motoren. I det neste synet ser han plutelig seg selv langt oppe på land, samtidig som båten ligger i vannet, fortøyd fint til land. Så kommer en stemme til ham som sier: - "Ser du den båten? Den motoren må renses og istandsettes, og det skal jeg gjøre med deg. Jeg skal istandsette deg fra synd, og dyktiggjøre deg. Så skal jeg manøvrere denne båten ut i verden og det samme skal jeg gjøre med deg".

Slik gikk årene gikk med diverse tjenester for Gud og i Evangelisenteret inntill han en dag møtte "veggen". I stillingen som regionsleder for Evangeliesenteret hvor han i tillegg fungerte som bestyrer ble det rett og slett for mye. Han sa opp alle sine stillinger i Evangeliesenteret og la frem et forslag for ledelsen: - "Skal dere ha meg i tjeneste i Evangeliesenteret må jeg få reise som forkynner på heltid".

... og slik ble det!

Evangeliet ut til folket!
Om Svein Nordvik kan vi lese "Livet hans etter omvendelsen er en historie som burde bli bok. Herren har ledet Svein fra dag til dag". Svein Nordvik arbeidet inntill sist høst i Evangeliesenteret, men startet senhøsten opp "Evangeliet ut til folket" og reiser nå med team.

På sin hjemmeside skriver han; "Jesus kom til denne jord med en hensikt. Gud sendte sin sønn til jorden for å frelse den og ikke dømme den. Den som ikke tror, er allerede dømt står det skrevet. Det største underet et menneske kan oppleve, er å bli født på ny. Bli en helt ny skapning i Jesus Kristus. "Alt er blitt nytt," står det i 2. Kor. 5.17. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, det gjelder alle, han er også vår rådgiver på veien, begynt er ikke fullendt. Vi trenger hans råd på hele vandringen her nede. Han vil gi oss råd ved sitt øye, står det skrevet. Det er godt å ha et slikt øye med å vise vei. Han som har påbegynt skal også fullføre. Veldig Gud, ja ingen ting er umulig for Gud og alt er mulig for den som tror. Han er jo gitt all makt i Himmel og på jord, gå derfor ut og forkynn evangeliet for alle mennesker. Det er da Gud blir en veldig Gud som gir oss seier på alle våre veier. Folk blir frelst, helbredet, løst og satt i frihet...

... Han elsket oss så høyt at han gav sin Sønn Den Enbårne, for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Bli Jesus lik og vær sammen med han for alltid. Han er også rik nok for alle som påkaller Ham, og Han gjør i sannhet ingen forskjell på folk. Fredsfyrste, ja han kommer med en fred som overgår all forstand. Ikke den fred som verden gir, men Min Fred gir Jeg dere, sier Han. Guds Fred må vi ta vare på, ikke gå på kompromiss med Guds Ord, for da kommer ufreden inn. Vi vil være blant de som tror, når Han kommer igjen. Da skal vi for alltid være sammen med Han som frelste oss og gav seg selv for oss, og alle de som har gått foran, og alle de vi skal ha med oss før Han kommer igjen."


Svein Nordvik besøker Herøy Frikyrkje
Søndag 14. juni kl.19.00 besøker Svein Nordvik med team Herøy Frikyrkje. Vil du høre mer er du hjertelig velkommen!