FriBU – Barne- og ungdomsarbeid - Baluba

Frikyrkja sitt barnekor for dei frå 7 år og oppover.

Baluba øver annankvar onsdag kl.17.30.

Her er det både song, dans og drama.