FriBU – Barne- og ungdomsarbeid - Lisje-Frik

Frikyrkja sitt barnekor for dei mellom 0-6 år.

Lisje-Frik har over 60 medlemmar og samlast annankvar onsdag kl.17.30.

Her kjem gjerne foreldra med, til ein hyggeleg samtale og ein kopp kaffe under øvingane.