PROGRAM

I dag:
Neste 6 dagar:
Tysdag
19:30 Bønetimen
Onsdag
17:30 Barnekora Lisje-Frik og Baluba
20:00 KRIK
Torsdag
16:30 Happy Hearts øver
18:00 Speidar
20:00 Herøy Gospelkor øver
Laurdag
20:00 fx HERØY - Ungdomskveld
Søndag
11:00 Gudsteneste
Konfirmasjon

INFO

Vil du bli medlem i Frikyrkja?
Lurer du på kva Frikyrkje er, eller har du tenkt på å bli medlem i Herøy Frikyrkje? Ta kontakt hvis du lurer på noko vedrørande medlemskap i Frikyrkja (telefon: 70087800 og epost: heroy@frikyrkja.no)

DAGENS BIBELORD

Luk 6,31-36

31 Som de vil at andre skal gjera mot dykk, så skal de gjera mot dei. 32 Om de elskar dei som elskar dykk, er det noko å takka dykk for? Til og med syndarane elskar dei som viser dei kjærleik. 33 Og om de gjer vel mot dei som gjer vel mot dykk, er det noko å takka dykk for? Det gjer syndarane òg. 34 Og om de låner til dei som de ventar å få att av, er det noko å takka dykk for? Syndarar låner òg til syndarar når dei kan få like mykje att. 35 Nei, elska fiendane dykkar, gjer vel og lån bort utan å venta noko att. Då skal løna dykkar vera stor, og de skal vera born av Den høgste. For han er god mot dei utakksame og vonde.
36 Ver miskunnsame, som Far dykkar er miskunnsam.

Kilde: bibel.no

SJEKK UT

Bibelen
Bibelen.no

Frikirken
frikirken.no

FriBU
fribu.no

Herøy Kyrkje
heroy-kyrkje.no

Budbæreren
budbareren.no

GUDSTENESTE

Per Sævik talar

Du er hjarteleg velkomen til gudsteneste førstkomande søndag. Det er Per Sævik som talar og pastor Erhard Hermansen som leier gudstenesta. Vi skal feire nattverd, det er søndagsskule og etter gudstenesta er alle velkomen til kyrkjekaffi.

GOSPELKVELD I HERØY FRIKYRKJE

Song har gjennom alle tider hjelpt menneske til å sette ord på kjensler. Enten vi er glade eller lei oss , så gir det styrke å synge. Få har klart det betre enn slavane i Amerika som song når dei jobba på bomullsmarkane. Der håpet og trua på at Gud ikkje vil la ein slave vere åleine, var det grunnleggande. Dei sette sin lit til Gud både i liv og død....meir

Bli ein brønnbyggjar!

Ingenting er viktigare enn reint vatn. For vatn gjev ikkje berre liv, vatn kan også ta liv. Å gjere noko for andre er viktig for oss som kyrkje, og førstkomande tirsdag, 4.april skal me bidra til at fleire får reint drikkevatn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, seier pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje og kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy Kyrkje....meir

Gospelglede og blå kyrkjeblues

Gospel skaper glede og også slik i Herøy frikyrkje då Herøy gospelkor song med Angela Primm og Elsa Harris....meir

Ape gjer det ape ser.

Vi er alle i den posisjon at vi er eit forbilde. Uansett om du veit det eller ikkje, er du eit forbilde. Og som regel er du forbilde for dei du ser ofte. Dine barn, dine søsken, din familie, dine vener, dine naboar, dine medarbeidarar, dine medelever, det kan være kven som helst. Du veit ikkje alltid om at du er eit forbilde for nokon....meir

Me treng ein vasstett plan

Har du opplevd at vatnet i heimen blir borte? Millionar av menneske lever eit heilt liv utan reint vatn. Det kan du gjere noko med. Bli med og bygg brønnar, og sett våre leiarar til ansvar, seier pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje og kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy Kyrkje....meir

Håper å feire 50 år med rekordinnsamling

Reint vatn kan redde liv, og ureint vatn kan ta liv. Alle land i verda, også Noreg, har sagt at alle skal ha tilgang til reint vatn innan 2030. Den 4. april skal konfirmantar frå Herøy Frikyrkje og Den norske Kyrkje gjere sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirar 50 år....meir

Kickoff for fx HERØY

Laurdag 4. Mars fekk ungdomane ta i bruk den nye ungdomsavdelinga. Med fx bandet, Even Sævik og DJB vart steminga satt. Ungdomsarbeidar Benni Wiencke sa i si tale at bokstavane fx kan tyde forskjellig, men for ham var det i betydninga effekt, og fx Herøy skal bety noko for ungdom i Herøy. Effekten av arbeidet er at fleire skal få høyre om Jesus og ha ein trygg plass å kome saman. ...meir

Ja, vi elskar dette vatnet

– Vatnet smakar mykje betre, og kleda er mykje reinare enn før, seier Richard Wilson, før han tek ein ny slurk av vatnet frå landsbyens nye brønn. No er livet enklare, friskare og meir morosamt for Wilson....meir

TETELASTAI

“Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han” (Jakob 1.12)...meir

Svingande Black Gospel med Angela Primm, Elsa Harris og Herøy Gospelkor
- Torsdag 23. mars klokka 19:00

Angela Primm og Elsa Harris har takka ja til å kome og lære norske kor å synge drivande, god gospel. I 10 dagar skal dei ha seminara og konsertar saman med lokale kor forskjellege plassar i Norge, og torsdag 23. mars kjem dei til Herøy. Elsa og Angela har begge røter i den tradisjonelle, svarte gospelmusikken som nordmenn elskar....meir

fx HERØY

Laurdag 4.mars kl.20.00 opnar det nyoppussa ungdomslokalet i frikyrkjekjellaren og det blir ein pangstart for nysatsinga fx HERØY! Vi skal ha ein skikkeleg fest med musikk og diverse aktivitetar. Even Sævik skal syngje, vi får høyre musikk av fx HERØY - bandet og DJ B! Vi speler biljard og foosball, og nyter god mat og drikke. Så skal vi storkose oss til langt på natt. :) Velkomne!...meir

Pastorpraksis i Herøy

Nikolai Sundklakk som studerer praktisk teologi og ledelse hadde i januar og februar tre uker praksis i Herøy Frikyrkje. I løpet av praksisperioden fikk han prøve seg i ulike oppgaver og ellers følge arbeidet i en lokalmenighet fra uke til uke. Vi spurte Nikolai om hvorfor han begynte å studere teologi og hvordan han selv har opplevd praksistiden....meir