PROGRAM

I dag:
Neste 6 dagar:
Søndag
09:00 Morgonbøn, Indre Herøy Kyrkje
09:30 Pilegrimsvandring (robåt)
11:00 Herøyspelgudsteneste
Konfirmasjon

INFO

Vil du bli medlem i Frikyrkja?
Lurer du på kva Frikyrkje er, eller har du tenkt på å bli medlem i Herøy Frikyrkje? Ta kontakt hvis du lurer på noko vedrørande medlemskap i Frikyrkja (telefon: 70087800 og epost: heroy@frikyrkja.no)

DAGENS BIBELORD

5 Mos 8,11-17

11 Ta deg i vare så du ikkje gløymer Herren din Gud og lèt vera å halda lovene, boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag. 12 Når du kan eta deg mett, når du byggjer deg fine hus og får bu i dei, 13 når storfeet og småfeet ditt aukar, når du får mykje gull og sølv og all din eigedom veks, 14 ta deg då i vare så du ikkje vert hovmodig og gløymer Herren din Gud, som førte deg ut or Egypt, or trælehuset. 15 Han førte deg gjennom den store, uhyggjelege øydemarka, mellom eiterormar og skorpionar, gjennom eit turt og vasslaust land. Og or harde fjellet lét han vatn strøyma fram åt deg. 16 Han gav deg manna i øydemarka, ein mat som fedrane dine aldri hadde høyrt gjete. Alt dette gjorde han av di han ville audmykja deg og prøva deg og så gjera vel imot deg til sist.
17 Difor skal du ikkje tenkja med deg sjølv at det er di eiga kraft og di sterke hand som har vunne deg denne rikdomen.

Kilde: bibel.no

SJEKK UT

Bibelen
Bibelen.no

Frikirken
frikirken.no

FriBU
fribu.no

Herøy Kyrkje
heroy-kyrkje.no

Budbæreren
budbareren.no

HERØYSPELGUDSTENESTE

Med pastor Erhard Hermansen og sokneprest Bjørn G. Leinebø

Laurdag og søndag er det igjen HERØYSPELHELG, og søndagen startar slik vi har gjort det før med morgonbøn i Indre Herøy Kyrkje kl.09.00 før det vert pilegrimsvandring med båt inn til Herøy Gard og HERØYSPELGUDSTENESTE kl.11.00.

Pastor Erhard Hermansen held tekstrefleksjonen under morgobønenen medan sokneprest Bjørn G. Leinebø talar under Herøyspelgudstenesta. Gudstenesta er ei økumenisk gudsteneste og representantar fra dei ulike kyrkjesamfunna i Herøy tek del. Under gudstenesta vert det song av Vegard og Synnøve Voldsund som er aktuelle med CD plata "Himmelrik".

Er du senior i Herøy?

Sist veke møttest repersentantar frå Herøy Kyrkje, Herøy Frikyrkje, Livsglede for eldre, Ytre Herøy pensjonistlag og Frivilligsentralen for ein prat om kva som finnast av møteplasser for seniorar i Herøy. (Av Britt Paulsen, Frivilligsentralen)...meir

«Live at the Fjords» i Fosnavåg konserthus
Spelar for fattige barn i India

Laurdag 24.juni kl. 18:00 inviterer Rory Kaye og organisasjonen IAM til veldedighetskonsert i Fosnavåg Konserthus. Målet med konserten er å samle inn midlar til gatebarn i Sentral-India....meir

Johnny Cash – Gospel Night

Sindre Løvik har åleine og saman med JC-Band sunge Johnny Cash sine songar i mange år, og han har hatt såkalla ”Johnny Cash-messer” i fleire kyrkjer på Søre Sunnmøre....meir

Bibeltime og Festsamvær

I samband med Norges Samemisjon sitt kretsårsmøte laurdag 17. juni arrangerast det: Bibeltime kl. 12.00 og Festsamvær kl. 17.30. Tale ved Roald Gundersen (NSM). Sang av Adonai- Valderøya, Odd Jarle Osborg- Ørsta og Kjersti Aksnes- Dalsfjord. Desse samlingane er opne for alle. DU er hjarteleg velkomen!...meir

STORDUGNAD 2017 – UTVENDIG VASK OG MALING

Etter pinse starter vi vårens stordugnad. Om vi får godt oppmøte og lagleg ver så bør vi kome i mål i løpet av to veker....meir

Kjell Furnes takkar for seg

Etter nesten 20 år som styreleiar i Magda Sæviks Stiftelse, takkar Kjell Furnes for seg. Ny styreleiar er Jostein Sætrenes, som vart valt inn i styret av Frikyrkja frå år 2000. Harry Valderhaug vert nytt styremedlem i stiftinga. Josefine Spiro, Vestlandsnytt josefine@vestlandsnytt.no...meir

Ein Gud for dei mange
Temakveld med Helge Simmonnes

Tidligere sjefredaktør Helge Simonnes i avisen Vårt Land kommer til Herøy Frikyrkje søndag 28. Mai kl.19.30. Simonnes har utgitt boka «En Gud for de mange», som handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Boka har fått mye oppmerksomhet i media. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som betrakter kirke og kristenliv. Etter hver historie deltar Den norske kirkes tolv biskoper i refleksjonssamtaler....meir

Vi har ledige stillingar!

Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje i Herøy er ein kyrkjelyd med nærare 450 medlemmar, med eit variert tilbod til barn, unge, vaksne og eldre. Frikyrkja driv også bruktbutikken "Minneriet”. I 2011 vart vårt nye kyrkjebygg vigsla. Staben består i dag av hovudpastor, barne- og familiearbeidar, og for inneverande skuleår to prosjektstillingar, samt eit stort antal frivillige....meir

Du bestemmer!

I vårt daglege liv har vi mange utfordringar. Vi planlegg dagen, men plutseleg må planen endrast når noko uventa eller nytt dukkar opp. Og når det skjer så reagerer vi på mange forskjellege måtar. Enkelte av oss taklar ikkje uventa endringar så veldig godt. Andre tek dei på strak arm og vi merkar ikkje på dei at alt ikkje var som planlagt. Vi er forskjellege....meir

GOSPELKVELD I HERØY FRIKYRKJE

Song har gjennom alle tider hjelpt menneske til å sette ord på kjensler. Enten vi er glade eller lei oss , så gir det styrke å synge. Få har klart det betre enn slavane i Amerika som song når dei jobba på bomullsmarkane. Der håpet og trua på at Gud ikkje vil la ein slave vere åleine, var det grunnleggande. Dei sette sin lit til Gud både i liv og død....meir

Bli ein brønnbyggjar!

Ingenting er viktigare enn reint vatn. For vatn gjev ikkje berre liv, vatn kan også ta liv. Å gjere noko for andre er viktig for oss som kyrkje, og førstkomande tirsdag, 4.april skal me bidra til at fleire får reint drikkevatn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, seier pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje og kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy Kyrkje....meir

Gospelglede og blå kyrkjeblues

Gospel skaper glede og også slik i Herøy frikyrkje då Herøy gospelkor song med Angela Primm og Elsa Harris....meir